МОНГОЛЫН ТҮҮХ МУЗЕЙТЭЙГЭЭ УСТАХ НЬ

Хэдэн талаасаа хашаа, хайс, автомашины зогсоол, барилга байгууламжаар бүслэгдсэн Чойжин ламын сүм музейн өнөөгийн байдал

  • 1
  • 2
  • 3

Манай буланд »